• FINANSIELLT

Siffrorna 2020 har varit ett väldigt speciellt år på många sätt, vilket även syns på resultatet. Coronapandemin har påverkat negativt och HSBs omfattande digitaliseringsarbete sätter sina tydliga spår. En bra försäljning av vår nyproduktion har dock motverkat de negativa effekterna. Här finns hela vår årsredovisning att läsa och ladda ner. 

Läs mer

 


Förvaltnings-
berättelse 2020

Läs mer

 


Föreningstyrnings-
rapport 2020

Läs mer


HSB Göteborgs
styrelse

Läs mer


HSB Göteborgs
ledningsgrupp

Läs mer