Ledning

LARS GÖRAN ANDERSSON

LARS GÖRAN ANDERSSON

VD

HENRIK WOLFBRANDT

HENRIK WOLFBRANDT

Ansvarig
Parlamentarisk verksamhet

FREJA BRAMSEN

FREJA BRAMSEN

Chef
Hållbarhet och utveckling

MARIE IDESTRÖM

MARIE IDESTRÖM

Chef
Finans och ekonomi

CHRISTER NYGREN

CHRISTER NYGREN

Chef
Marknadsområde Öster

PETER KARLSSON

PETER KARLSSON

Chef
Marknadsområde Centrum

LIZZ WIKLUND

LIZZ WIKLUND

Chef
Marknadsområde Norr

RASMUS RASMUSSEN

RASMUS RASMUSSEN

Tf. Chef Marknadsområde Söder

JEANETTE HOLMÉN

JEANETTE HOLMÉN

Marknadschef

LENA JOSGÅRD

LENA JOSGÅRD

Affärsområdeschef
Mark- och projektutveckling

KRISTIAN ISBERG

KRISTIAN ISBERG

Affärsområdeschef
Nyproduktion/hyresfastigheter

EMMA HÅRD

EMMA HÅRD

HR-chef

BIRGITTA BOBERG

BIRGITTA BOBERG

Projektledare

MAGNUS LÖFLING

MAGNUS LÖFLING

Säljchef