Styrelse

LENA CARLBERG

LENA CARLBERG

Ordförande
Förskollärare
Född 1964
Till styrelsen 2004

LENNART LÖFGREN

LENNART LÖFGREN

Vice ordförande
Pensionär
Född 1950
Till styrelsen 2011

DAN JAGEFELDT

DAN JAGEFELDT

Vice sekreterare
Miljöhandläggare
Född 1954
Till styrelsen 2009

HARIS HURIC

HARIS HURIC

Ledamot
Civilekonom
Född 1985
Till styrelsen 2016

LARS IVARSON

LARS IVARSON

Ledamot
Fd. stadsbyggnads-direktör
Född 1950
Till styrelsen 2010

EMMA-KARA NILSSON

EMMA-KARA NILSSON

Ledamot
Egenföretagare
Född 1971
Till styrelsen 2017

SOFIE STREMPEL

SOFIE STREMPEL

Ledamot
Advokat
Född 1976
Till styrelsen 2017

INGRID BEXELL HULTÉN

INGRID BEXELL HULTÉN

Ingrid Bexell Hultén
Ledamot
Egenföretagare
Född 1967
Till styrelsen 2020 

MARIA LINDQVIST

MARIA LINDQVIST

Unionens ord. representant 
Uthyrare
Född 1964
Till styrelsen 2018

JULIA BRÖNDUM

JULIA BRÖNDUM

Julia Bröndum
Unionens styrelsesuppleant
Ekonomiadministratör
Född 1994
Till styrelsen 2020

JIM WESTRING

JIM WESTRING

Fastighetsanställdas ord. representant
Tekniker
Född 1954
Till styrelsen 2007

LARS HOONK

LARS HOONK

Fastighetsanställdas styrelsesuppleant
Fastighetsarbetare
Född 1959
Till styrelsen 2010