• VERKSAMHET

VD-ORD 2020 blev ett annorlunda och utvecklande år för HSB Göteborg. Verksamheten präglades av pandemin, men även av positiva händelser – bland annat en ökad digitalisering och en stark försäljning av bostadsrätter. Hör vad HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson har att berätta.

Se film

Vår vision

Boendet är vår trygghet. Därför vill vi utveckla bostadsmarknaden och samhället i stort.

Läs mer

Våra värdeord

Engagemang
Trygghet
Hållbarhet
Omtanke
Samverkan

Om HSB Göteborg

HSB Göteborg är en av landets största HSB-föreningar med drygt 74 000 medlemmar.

Läs mer

 

"Tillsammans
skapar vi det
goda boendet"

Året i korthet Trots restriktioner och en ökad försiktighet, så har vår verksamhet pågått nästan som vanligt under året. Men vi har fått tänka om och tänka nytt. Det är ett ansvar gentemot våra kunder, medlemmar och medarbetare. Här är några exempel på vad som hänt under 2020.

STARKT ÅR MED GOD FÖRSÄLJNING  Coronakrisen har påverkat hela samhället – men hur har den påverkat fastighetsmarknaden? HSB Göteborg ökade försäljningen av nyproduktion med över 70 procent jämfört med samma period 2019. Det nya greppet med digitala visningar skapade en ökad tillgänglighet och trygghet.

Läs mer

MILSTOLPE FÖR HSB LIVING LAB Den 11 december fattade vi beslut om att starta projekt nummer 100 i HSB Living Lab - en milstolpe i arbetet mot framtidens hållbara boende. Det är unik forskning kring spännande idéer som möjliggörs tack vare samverkan med olika partners, forskare och företag. 

Läs mer

ATT ARBETA UNDER EN PANDEMI Arbeta hemma om du kan! Så löd Folkhälsomyndighetens uppmaning den 16 mars. Dagen därpå stängde HSB Göteborg sitt kontor, vilket har inneburit distansarbete för alla tjänstemän och tydliga direktiv för medarbetare inom den tekniska förvaltningen.

Läs mer

SÄLJSTART FÖR HSB BRF ESPLANADEN I slutet av året säljstartade brf Esplanaden i Nya Hovås – en modern och växande stadsdel nära havet och rogivande natur. Här byggs 62 attraktiva lägenheter, 1 till 5 rum och kök, ritade av Wingårdhs arkitekter. Intresset för projektet är stort, inte minst bland dem som är redo att sälja villan och skapa ett bekvämare liv.

DIGITAL ÅRSSTÄMMA 2020 HSB Göteborgs årsstämma den 28 maj genomfördes digitalt med möjlighet till poströstning. Stämmofunktionärer fanns på plats och bostadsrättsföreningarnas representanter satt vid sin dator när mötet livesändes. Många hade poströstat och utifrån årets förutsättningar konstaterades att den digitala mötesformen var ett bra alternativ.

DIGITALA MÖTEN Om man inte kan träffas i verkliga livet, så måste man hitta fungerande alternativ. Under året har många möten skett via Teams, Skype eller på telefon. Men även lägenhetsvisningar, seminarier och utbildningar gjordes digitalt. Tryggt och säkert samtidigt som det blev enklare att delta, direkt från soffan i hemmet. 

74 000

Antal medlemmar

257

Lägenheter i produktion

320

Antal medarbetare

751

Omsättning i Mkr

-12

Årets resultat i Mkr

50

Justerad soliditet i procent

143

Avräkningslikviditet, %

bo i hsb Bostadsrätt eller hyresrätt – oavsett vilket så ska HSB alltid vara ett tryggt och långsiktigt alternativ. Vi värdesätter samverkan, utveckling och en hållbar livsstil. Det goda boendet är ett uppdrag som har följt oss genom decennierna och som lever än idag. Det är vår drivkraft in i framtiden.

Filmbilder

HSB Dela

Unga människor har allt svårare att komma in på bostadsmarknaden, en fråga som engagerat HSB sedan länge. HSB Dela, där HSB går in som delägare i unga vuxnas bostadsköp, lanserades för att möta behovet.

Se film 

Bosparande med nya möjligheter

2020 flyttades HSBs bosparande från Swedbank till Danske Bank. Bättre ränta, bredare utbud och förmånligare villkor är några av anledningarna till bytet. 

Läs mer

Grannsolidariteten
i samhället ökade

Den SIFO-undersökning som HSB genomförde under våren visade att omtanken om våra grannar har vuxit sig allt starkare, inte minst i goa Göteborg.

Läs mer

Box 26feb Bestand

I september var det inflyttning för etapp två i populära Björkekärr. Vi följde med Margareta och Kent när de flyttade in.

Se film

HSB Göteborgs
fastigheter

HSB Göteborgs fastighetsbestånd sträcker sig från Lysekil till Kungsbacka. Vi förvaltar cirka 35 000 bostadsrätter i nästan 360 föreningar och cirka 1 600 hyresrätter. 

Läs mer

medlem i HSB HSBs ägandeform, kooperationen, väcker alltmer intresse idag. Att vara medlem innebär ett gemensamt ägande med både möjligheter och ansvar. Det handlar om demokrati, insyn och delaktighet som får oss alla att utvecklas. Tillsammans skapar vi det boende och de tjänster som HSB Göteborgs medlemmar efterfrågar. 

hsb medlem underbild

Verksamheten under pandemin

När det osannolika inträffar står vi alla inför många frågor och beslut. För oss på HSB Göteborg har det handlat om våra kunders och medarbetares säkerhet, samtidigt som verksamheten måste rulla på. 

Se film

Alltid nära våra kunder

Hösten 2020 etablerades en ny kund- och medlemsservice. Ökad digitalisering öppnade upp för förbättrad service, tillgänglighet och effektivitet för både medlemmar och förtroendevalda.

Läs mer

Stambyte i coronatider

Stambyte är ett stort och omfattande projekt som påverkar de boende. Och nu under pandemin har utmaningarna varit större än vanligt. HSB brf Uppegård berättar om erfarenheten.

Läs mer

Ett lärorikt år

HSB är en kooperation som bygger på delaktighet och demokrati. Utvecklingen under 2020 har ställt stora krav på verksamheten, inte minst vårt parlamentariska ansvar.

Läs mer

Mångfald i mål

HSB Göteborgs organisation, verksamhet och erbjudande ska spegla det samhälle vi lever i. Senaste mätningen visade att vi har uppnått vårt viktiga mångfaldsmål.

Läs mer

UTVECKLING OCH FRAMTID Ett av HSB Göteborgs mål är att ha en stark och stabil ekonomi som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det attraherar vår marknad och gör det möjligt för oss att utveckla hållbara tjänster och produkter. Som en av marknadens ledande aktörer står vi för trygghet och framåtskridande. Det är vår historia. Och vår framtid!

hsb utveckling underbild

Resan mot framtidens boende

I år har HSB Living Lab nått upp till 100 konkreta projekt, som forskar om hur människor kommer att bo och leva. Utifrån innovationer, behov och tillgänglighet skapas nya möjligheter, bland annat idén om multifunktionella styrelserum. Se filmen om nästa generations styrelserum och läs mer om projekten här! 

Läs mer

Box 26feb Bestand

Med hjälp av drönare förenklas vår tillsyn av fastigheter. Drönare gör arbetet mer effektivt, samtidigt som det minskar riskerna för den som ska utföra inspektionen. Ett innovativt kliv som alla tjänar på.

Se film

Box 26feb Bestand

"Vi befinner oss i den största omdaningen någonsin", säger Birgitta Boberg, ansvarig för HSB Göteborgs digitaliseringsresa. Det som nu sker påverkar hela vår verksamhet, såväl för kunder som våra medarbetare. 

Se film

Pågående och
nya projekt

2020 var ett händelserikt år inom nyproduktion. HSB Göteborg har haft  inflyttningar, en säljstart och vi har även satt spaden i jorden för nya projekt. Intresset på marknaden har varit rekordstort.

Läs mer

Bygga på höjden ger unga lägenheter

Att bygga på höjden är ett smart sätt att skapa nya lägenheter till unga människor. Det är den varsamma renoveringen av Tegnérsgatan i centrala Göteborg ett aktuellt exempel på.

Läs mer