Resan mot framtidens boende

HSB LivingLab 4151

 

Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden. Vi frågar oss hur vi kommer att bo om 20 år. Hur kommer våra barn och barnbarn leva sina liv? Och hur kommer deras hem en dag att gestalta sig? I nära samarbete mellan människor, forskare och näringsliv skapar vi framtidens boendelösningar i tredje generationens Living Lab.

– Vi är övertygade om att man måste jobba tillsammans för att hitta lösningarna för hur vi ska bo i framtiden. Sedan starten 2016 har vi påbörjat fler än 100 innovativa projekt i HSB Living Lab och det hade vi inte klarat på egen hand. Vi kan erbjuda en unik arena för att forska och utveckla i en verklig miljö där processen från idé till implementerad innovation kan snabbas upp, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

 

NÅGRA AKTUELLA FORSKNINGSPROJEKT

Styrelserummet
I takt med att våra städer blir tätare och tätare, blir det allt viktigare att använda de ytor som finns på ett smart sätt – och också använda dem gemensamt. I HSB Living Lab har styrelserummet blivit en plats för allt från yoga till loppis. Nu testas nästa generations styrelserum för första gången utanför labbet. Se filmen! (Kommer)

Vattenrening
Mediciner, hygienprodukter och handdesinficering är exempel på dagligprodukter som innehåller skadliga kemikalier. Om de inte tas om hand på rätt sätt kan de hamna i grundvattnet och därefter i vårt dricksvattensystem. I HSB Living Lab analyseras de boendes avloppsvatten, som sedan rinner genom en nytt grafenfilter. Det här kan vara framtidens vattenrening – till glädje för både människor och miljö. Läs mer! 

Vertikal odling
Intresset för odling ökar ständigt. Men om man bor i flerfamiljshus, och dessutom kanske mitt i staden, så upplevs möjligheterna som begränsade. I samarbete med Green City Farming undersöker HSB Living Lab en idé som bygger på vertikal odling, att odla på höjden, i gemensamma utrymmen och på fasaden. Det här är ett miljösmart och yteffektivt odlingssätt som kan ge många skördar på ett år. Men vad tycker de boende? Läs mer!  

Uppkopplade bikupor
Ett av HSB Living Labs mest uppmärksammade projekt, med bland annat en nominering till CIO Awards, är satsningen på digitaliserade bikupor. Tillsammans med TietoEVRY har vi kopplat ihop ett nätverk av digitaliserade bikupor på fyra olika orter, vilket ger en ökad förståelse för binas levnadsmiljö samtidigt som det ger biodlarna möjlighet att hålla koll på sina samhällen. Biet är en av jordens viktigaste varelser och projektet vill bidra till en ökad kunskap kring detta. Läs mer!

VAD ÄR HSB LIVING LAB?
HSB Living Lab utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. På Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg står huset, som också är ett levande laboratorium.

Byggnaden består av 44 moduler för att vara enkla att flytta och stod klar för inflyttning 1 juni 2016. Tre av våningarna är bostäder för studenter och gästforskare och på bottenplan finns samverkanslokaler med bland annat kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt och en modern tvättstudio. Boendet i HSB Living Lab består idag av 29 lägenheter där hyresgästerna lever i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö, allt medan forskningen pågår.

Under de tio år som projektet pågår testas helt nya tekniska och arkitektoniska innovationer utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.