Vår vision

Telegrafberget Nacka

Boendet är vår trygghet. Därför vill vi utveckla bostadsmarknaden och samhället i stort.

 

HSB

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem, en röst.

 • Vi är Sveriges största bostadskooperation med mer än 650 000 medlemmar.
 • Allt överskott går tillbaka till verksamheten för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre nyproduktion och förvaltning till medlemmarna.
 • Sammanlagt finns det cirka 4 000 bostadsrättsföreningar över hela landet och över 35 000 förtroendevalda.
 • HSB består av 26 regionala föreningar.

HSB GÖTEBORG

 • Vi ägs av cirka 74 000 medlemmar.
 • Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder.
 • Vi förvaltar cirka 35 000 lägenheter i nästan 360 bostadsrättsföreningar.
 • Vi förvaltar cirka 1 600 hyresrätter.
 • Vi har cirka 20 000 bosparare som vill bo hos oss i framtiden.
 • Mer än 300 medarbetare arbetar för Det goda boendet.

VÅRA HUVUDMÅL

 • HSB Göteborg ska kontinuerligt verka för ett ökat antal medlemmar och bosparare.
 • HSB Göteborg ska inneha ett attraktivt och växande bestånd av hyreslägenheter som i första hand attraherar unga bosparare.
 • HSB Göteborgs kärnverksamhet ska bedrivas så att våra erbjudanden uppfattas som det självklara valet för HSBs medlemmar.
 • HSB Göteborg ska ständigt arbeta så att medlemmarna upplever stora möjligheter till inflytande och påverkan.
 • HSB Göteborg ska ha en stark och stabil ekonomi som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt.
 • HSB Göteborg ska verka för att HSBs klimat- och miljöpåverkan ska minska.
 • HSB ska vara bostadsbranschens mest hållbara och bäst ansedda varumärke i vårt ­verksamhetsområde.
 • HSB Göteborg ska utveckla hållbara tjänster och produkter samverkan med externa och ­interna intressenter och med HSB Living Lab som ­innovationsarena.

VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det goda boendet – hållbara bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap.
 • All verksamhet ska omfattas av de kooperativa principerna och våra kärnvärderingar: engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.
 • Synsätten i styrdokumenten HSB Kompassen, HSBs varumärkesriktlinjer och HSBs kod för föreningsstyrning är mål som ska följas.
 • Kärnverksamheten i förvaltningen ska bedrivas i egen regi.
 • HSB ska vara bostadsbranschens mest hållbara och bäst ansedda varumärke i vårt verksamhetsområde.
 • HSB Göteborg ska utveckla hållbara tjänster och produkter samverkan med externa och interna intressenter och med HSB Living Lab som innovationsarena.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Våra värderingar, visioner och mål genomsyrar allt vi gör inom våra fyra affärsområden.
Nyproduktion – Vi skapar hållbara bostäder för medlemmar och bosparare.
Förvaltningsverksamhet – Vi är ett stöd för medlemmarna, men även för andra bostadsrättsföreningar, samfälligheter och fastighetsägare. I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltningstjänster.
Hyresfastigheter – Vi ska inneha ett attraktivt och växande bestånd av hyreslägenheter, som i första hand attraherar unga bosparare. Kommande år planeras nyproduktion för att tillgodose medlemmarnas efterfrågan på hyreslägenheter.
Medlemsverksamheten – Vi bedriver en omfattande utbildnings-, fritids- och kulturverksamhet som syftar till att skapa gemenskap i boendet. Medlemmar erbjuds förmånligt bosparande som innebär förtur till nyproducerade bostadsrätter och lediga hyresrätter samt medlemserbjudanden. Ansvarstagandet märks i nästan all medlemsverksamhet.