Vd har ordet

 

2020 blev ett annorlunda och utvecklande år för HSB Göteborg. Verksamheten präglades av ­pandemin, men även av positiva händelser – bland annat en ökad ­digitalisering och en stark ­försäljning av bostadsrätter.

"Bostaden har blivit viktigare i folks medvetande under året som gått och beställningen av gröna tjänster har ökat."
Lars Göran Andersson
Vd, 
HSB Göteborg