Ledning

Lars Göran Andersson

Lars Göran Andersson

VD

Henrik Wolfbrandt

Henrik Wolfbrandt

Ansvarig
Parlamentarisk verksamhet

Marie Ideström

Marie Ideström

Chef
Finans och ekonomi

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Förvaltningschef

Jeanette Holmén

Jeanette Holmén

Affärsområdeschef Marknad och medlem

Lena Josgård

Lena Josgård

Affärsområdeschef Fastighetsutveckling

Emma Hård

Emma Hård

HR-chef

Birgitta Boberg

Birgitta Boberg

Projektledare omställning/utveckling

Kristian Isberg

Kristian Isberg

Chef Bygg och Förvaltning