Styrelse

Lena Carlberg

Lena Carlberg

Ordförande
Förskollärare
Född 1964
Till styrelsen 2004

Lennart Löfgren

Lennart Löfgren

Vice ordförande
Pensionär
Född 1950
Till styrelsen 2011

Haris Huric

Haris Huric

Ledamot
Civilekonom
Född 1985
Till styrelsen 2016

Lars Ivarson

Lars Ivarson

Ledamot
Fd. stadsbyggnadsdirektör
Född 1950
Till styrelsen 2010

Emma-Kara Nilsson

Emma-Kara Nilsson

Ledamot
Egenföretagare
Född 1971
Till styrelsen 2017

Ingrid Bexell Hultén

Ingrid Bexell Hultén

Ingrid Bexell Hultén
Ledamot
Egenföretagare
Född 1967
Till styrelsen 2020 

Anna-Karin Norrman

Anna-Karin Norrman

Ledamot
Enhetschef
Född 1970
Till styrelsen 2021

Jens Axelsson

Jens Axelsson

Ledamot
Arkitekt
Född 1986
Till styrelsen 2021

Maria Lindqvist

Maria Lindqvist

Unionens ord. representant 
Uthyrare
Född 1964
Till styrelsen 2018

Julia Bröndum

Julia Bröndum

Julia Bröndum
Unionens styrelsesuppleant
Ekonomiadministratör
Född 1994
Till styrelsen 2020

Lars Hoonk

Lars Hoonk

Fastighetsanställdas ord. representant
Fastighetsarbetare
Född 1959
Till styrelsen 2010

Marcus Oscarsson

Marcus Oscarsson

Fastighetsanställdas styrelsesuppleant
Fastighetsarbetare
Född 1976
Till styrelsen 2021