• HÅLLBARHET

Hållbarhet Framtidens hållbara boende är innovativt, ansvarsfullt och attraktivt. Här är HSB Göteborg en av de drivande aktörerna i samhället. Vi ska vara hållbara i allt vi gör, i hela verksamheten. Det är ett målmedvetet arbete som sker tillsammans med medlemmar och partners, för att driva utvecklingen framåt. Mot det goda boendet! Läs vår hållbarhetsredovisning!

Läs mer

 

51

Minskade CO2-utsläpp
(sedan basåret 2008), %

 

26,8

Medarbetare med utländsk bakgrund, %

 

0

Fall av visselblåsningar

 

66,8

 Medelvärde energintensitet nyproduktion, kWh/m2

Prisade bostadsrätts-
föreningar

Arbetet för ökad hållbarhet i den egna miljön ska uppmärksammas. Därför har HSB Göteborg för andra gången delat ut priset ”Den hållbara idén” – den här gången till två engagerade bostadsrättsföreningar som har premierats för sina kreativa idéer.

Läs mer

Ökad trygghet
i boendet

Trygghetsfrågor blir allt viktigare i vår vardag. Nu erbjuder HSB Göteborg en ny tjänst som bygger på en trygghetsanalys av det egna bostadsområdet. Hur är upplevelsen bland de boende och vad kan förbättras? Resultatet presenteras i en rapport med förslag till åtgärder.

Läs mer


Satsa på solceller

Att installera solceller när man lägger om tak är en smart investering, även om det statliga stödet har tagits bort. Många föreningar värnar om hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv – både vad gäller miljön och ekonomin.

Läs mer

Värdefulla
samarbeten 

Samverkan är ett av HSBs värdeord. Det är ett synsätt som har följt oss genom decennierna och som är lika högaktuellt idag. Vår uttalade ambition är att vara en positiv föregångare. Med starka relationer gör vi det möjligt.

Läs mer