• VERKSAMHET

Vd har ordet 2021 präglades till stora delar av fortsatt hemarbete och restriktioner. Men för HSB Göteborg fanns även många positiva inslag under året, såsom en hög kundnöjdhet, stark försäljning och en ny förvaltningsorganisation rustad för vår pågående digitaliseringsresa. Hör HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson sammanfatta året 2021.

Se film

Vår vision

Boendet är vår trygghet. Därför vill vi utveckla bostadsmarknaden och samhället i stort.

Läs mer

Våra värdeord

Engagemang
Trygghet
Hållbarhet
Omtanke
Samverkan

Om HSB Göteborg

HSB Göteborg är en av landets största HSB-föreningar med drygt 74 000 medlemmar.

Läs mer

 

"Tillsammans
skapar vi det
goda boendet"

 

Året i korthet 2021 blev ännu ett år som inleddes med restriktioner och ovisshet, för att sedan successivt återgå till ett mer normalt läge. Under de månader som gått har vi fortsatt att tänka om och tänka nytt, vilket har underlättat för våra kunder, medlemmar och medarbetare. Här är några exempel på vad som hänt under året. 

 

FORTSATT REKORDSTARK FÖRSÄLJNING  Pandemin har fört med sig ett växande intresse för att investera i den egna bostaden. Det såg vi resultat av rekordåret 2020. Och det var ännu tydligare under 2021, då försäljningen ökade med10 procent och flera av HSB Göteborgs attraktiva projekt sålde slut snabbt. 

Läs mer

LIVESÄND FORSKNING I HSB LIVING LAB Hur kommer människor att bo och leva i framtiden? Detta fick vi en skymt av när HSB Living Lab öppnade de digitala dörrarna under ett helt dygn och bjöd på insikter från utvalda projekt, seminarier, paneldiskussioner och interaktiva visningar. Allt sändes live från labbet i Johanneberg. 

Se film

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING I NYA HOVÅS En ny lägenhet till fast pris utan budgivning – att köpa en nyproducerad lägenhet har sina fördelar. Intresset för HSB brf Esplanaden i Nya Hovås har varit ovanligt högt, vilket kan förklaras av det attraktiva läget och den unika arkitekturen. De 62 lägenheterna sålde slut på rekordtid till förväntansfulla köpare.

Läs mer

SEMINARIUM OM UNGAS BOENDE I september var det dags för Frihamnsdagarna, där HSB Göteborg arrangerade ett uppmärksammat seminarium under rubriken ”Så får vi in fler unga på bostadsmarknaden”. Bland annat diskuterades HSB Dela, en satsning som ökar möjligheterna för unga vuxna att köpa sin första bostad.  

Läs mer

DIGITAL ÅRSSTÄMMA För andra året i rad genomfördes HSB Göteborgs årsstämma digitalt med möjlighet till poströstning. Den 15 april fanns stämmofunktionärer på plats och representanter från bostadsrättsföreningarna satt uppkopplade under livesändningen. Nytt för i år var att en majoritet valde att delta digitalt.

UNDERSÖKNING: VAR VILL NI BO? Genom en undersökning tog vi reda på var våra medlemmar och bosparare helst vill bo. Resultatet visade att flest vill bosätta sig i centrala Göteborg, följt av västra Göteborg och Östra Göteborg. Även kranskommunerna är populära, där Kungälv och Mölndal hamnade i topp.

Läs mer

75 000

Antal medlemmar

122

Antal inflyttade medlemmar i vår nyproduktion

278

Lägenheter i produktion

338

Antal medarbetare

1 028

Omsättning i Mkr

46

Årets resultat i Mkr

56

Justerad soliditet,%

147

Avräkningslikviditet, %

Bo i HSB Olika livsfaser ställer olika krav på våra boenden. Oavsett om man bor i bostadsrätt eller hyresrätt så erbjuder HSB alltid ett gott och hållbart boende. Det var syftet när vi grundades och gäller än idag. Vi är ett tryggt och långsiktigt alternativ med fokus på samverkan, utveckling och en hållbar livsstil. Det är ett löfte till HSBs medlemmar och kunder.

 

Filmbilder

Bospara till en egen lägenhet

Emblas föräldrar började bospara i HSB åt henne när hon föddes. Varje månad satte de undan ett belopp med tanke på framtiden. För Emblas del var det ett lyckokast. Idag har hon, 20 år gammal, kontrakt på en hyresrätt – ett uppskattat ”space” som bara är hennes. 

Se film 

HSB Dela
utökas

I HSB brf Blanka såldes 23 lägenheter inom projektet HSB Dela – en ny modell som ger unga inträde på bostadsmarknaden genom att dela lägenhetsköpet med HSB. Under året utökades satsningen med två nya projekt i Göteborg.

Läs mer

Nytänkande i
HSB brf Ramselyckan

I Öjersjö byggs 81 lägenheter med inspiration från svenska röda stugor och ladugårdar. Här varvas tradition med modern arkitektur och smarta materialval. Dessutom finns innovativa lösningar hämtade från HSB Living Lab-projektet.

Läs mer

Ett nytt steg i livet

En ny bostad, ett nytt område och dessutom en ny stad. 2021 blev förändringens år för Birgitta Arosenius, då hon sålde sin lägenhet i Vänersborg och flyttade till nyproducerade HSB brf Blanka i Lindholmshamnen – ett steg hon inte ångrar.

Läs mer

HSB Göteborg arbetar aktivt för att integrera konst i boendemiljöer. Konsten kan ha flera betydelser för boendet. Den kan bland annat påverka hur vi rör oss i vårt boende.
 

Medlem i HSB HSB ägs av sina medlemmar. Kooperationens grundtanke har levt i decennier och känns idag viktigare än någonsin, då det egna boendet och en hållbar utveckling har högsta prioritet. Ett gemensamt ägande innebär både möjligheter och ansvar. Det handlar om demokrati, insyn och delaktighet. Bara tillsammans kan vi skapa det hållbara och goda boendet. 

 

hsb medlem underbild

Året för våra medarbetare

Hur har pandemin påverkat våra medarbetare och arbetssätt? Hur har vi hanterat nyanställningar och vad har vi lärt oss? HSB Göteborg fick under året ett hedersomnämnande av Fastigo – Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation – ett kvitto på ett framgångsrikt arbete i en svår tid. Men vad har egentligen hänt? 

Se film

Ny tjänst – Energianalys

Energifrågan är viktig för bostadsrättsföreningar, eftersom den har betydelse för både miljön och föreningens ekonomi. Men hur ska man tänka? Viktigast är att ta ett helhetsgrepp och tänka långsiktigt, menar HSB Göteborgs energiexpert Johanna Leijon.

Läs mer

En trygg leverantörslista

Att välja rätt leverantör för projekt tar både tid och kraft. Nu har HSB Göteborg lanserat Leverantörslistan, ett efterlängtat stöd till bostadsrättsföreningar när de står inför en upphandling. Här finns ett urval av kvalitetssäkrade leverantörer att lita på.

Läs mer

Digitala
demokratin

Hur arbetar man med föreningsfrågor när distans har blivit den vedertagna normen? 2021 präglades av nya sätt att mötas, kommunicera och dela ut ansvar. Men också av att återgå till det nya normala, när restriktionerna släpptes.

Läs mer

Medlemmar
tycker till

HSB brf Vörten har en fin innergård, pub- och quizkvällar samt gemensamma städdagar med lunch. Men vad tycker de som bor i föreningen, även de som aldrig deltar? Föreningen bestämde sig för att testa nya tjänsten Medlemsmätning.

Läs mer

Utveckling och framtid HSB Göteborg vill fortsätta arbetet med att skapa och utveckla det hållbara boendet. Därför har vi i decennier arbetat med innovationer kopplade till boendet och tagit ansvar för att påverka bostadsutvecklingen i en hållbar riktning. Detta är möjligt tack vare en stark och stabil ekonomi, som skapar utveckling och tillväxt. Men också tack vare alla medlemmar.

hsb utveckling underbild

Digitala resan mot en enklare vardag

Teknikens framsteg skapar nya möjligheter. Hand i hand med den personliga relationen utvecklar vi digitala tjänster som förenklar vardagen för oss och HSBs medlemmar. Arbetet sker tillsammans med andra HSB-föreningar i landet och det påverkar oss alla. 

Se film

Årets projekt
på HSB Living Lab

All forskning på HSB Living Lab har ett syfte – att bidra till ett bättre och mer hållbart boende. Det kan handla om att skapa levande fasader där frön gror efter montering. Men också digitala speglar som kan bryta äldres isolering eller framtidens digitala nycklar.

Läs mer

Postboxar
i vardagen

E-handeln ökar stadigt, inte minst i coronatider. För att underlätta vardagen placerade HSB Göteborg tillsammans med PostNord ut paketboxar vid flera fastigheter. Pilotprojektet som pågick åtta veckor under 2021 fick tummen upp av de boende.

Läs mer

Från lokal
till hem

I en tid då det råder brist på lägenheter gäller det att tänka utanför boxen. Därför pågår ett ständigt arbete med att utvärdera det befintliga hyresbeståndet för att hitta nya lösningar. Ett exempel är en lokal i Olskroken, som under 2022 blir ett attraktivt hem.

Läs mer

Nya lägenheter
i anrikt hus

Att renovera hus med arkitektoniska värden ställer höga krav. I centrala Göteborg ligger en fastighet från 1939 som ingår i stadens bevarandeprogram. Nu har den, i samverkan med byggnadsantikvarie, fått nya våningsplan som följer husets ursprungliga stil.

Läs mer