En trygg leverantörslista 

US Leverantorslistan ima212828 1

Att välja rätt leverantör för olika projekt tar både tid och kraft. Nu har HSB Göteborg lanserat Leverantörslistan, ett efterlängtat stöd till bostadsrättsföreningar när de står inför en upphandling. Här finns ett urval av kvalitetssäkrade leverantörer att lita på. 

Som fastighetsägare står man inför många utmaningar. En av dem är att hitta rätt samarbetspartner när det att dags för nya projekt. I bostadsrättsföreningarna sitter lekmän som oftast inte har erfarenhet av att göra större inköp. Det är därför HSB Göteborg nu lanserar Leverantörslistan. 

– Vi vill vara ett stöd till våra medlemsföreningars styrelser, säger Jörgen Hassling, inköpsansvarig på HSB Göteborg. Jag sitter själv som HSB-ledamot i ett flertal föreningar och jag vet hur svårt det kan vara. Det är inte helt enkelt att sitta och googla på exempelvis dörrar, säkerhetstjänster eller vad det nu kan handla om. Dessutom har man mycket att ta hänsyn till, för att upphandlingen ska gå rätt till.

En viktig fråga är hur många offerter man bör ta in. En annan är kunskapen om jäv, så att man inte hamnar i en sådan situation.  

– Vi värdesätter att föreningarna arbetar utifrån HSB Göteborgs gemensamma hållbarhetsarbete.  För oss är det viktigt att använda schyssta leverantörer, som kan leva upp till våra högt ställda krav. För att vara med på Leverantörslistan granskas företagen noggrant, bland annat utifrån ekonomi, arbetsmiljö och hållbarhet. Sedan måste de skriva under ett omfattande avtal, där det framgår hur man ska förhålla sig. Vi ser det som en garanti för kvalitet och att man följer HSBs Uppförandekod, berättar Jörgen Hassling.

”För oss är det viktigt att använda schyssta leverantörer, som kan leva upp till våra högt ställda krav” 

Löpande kvalitetssäkring 
Listan baseras på de tjänster som oftast efterfrågas i bostadsrättsföreningarna. Ambitionen är att ha med minst två leverantörer inom varje kategori. För att listan ska vara korrekt och trovärdig krävs en löpande kvalitetssäkring. Det sker bland annat via dialog med bostadsrättsföreningarna. Dessutom har ett leverantörsråd bildats med HSB Göteborgs inköpsansvariga, förvaltare, projektledare inom ombyggnad samt HSB-ledamöter. Varje år kommer kvalitetskontroller att genomföras, som säkerställer att leverantörerna på listan håller vad de lovar vad gäller hållbarhet, miljö och kvalitet. Leverantörerna ska också erbjuda ett pris som är lägre än marknadspris.  

Stort intresse 
Många föreningar upplever att det idag är svårt att få tag i hantverkare och att få offerter. Därför är det extra glädjande att intresset för att vara med på leverantörslistan har varit stort. Företagen ser det här som en möjlighet att marknadsföra sig på en intressant marknad. Listan lanserades i augusti 2020 och är fortfarande under uppbyggnad. 

– I slutänden är det alltid upp till styrelserna att ta sina egna beslut, men mottagandet har varit väldigt positivt och vi vet att det här är efterlängtat, konstaterar Jörgen Hassling. Både HSB Malmö och HSB Stockholm har arbetat på ett liknande sätt sedan tidigare och det är därifrån idén föddes. Nu var rätt tidpunkt att införa det här i Göteborg också. 

I Mitt HSB finns information hur man ska man tänka och agera inför en upphandling.
Här är några konkreta tips:
 


  • Definiera uppdraget tydligt.
  • Tänk hållbart och våga ställa krav.
  • Skriv utförliga förfrågningsunderlag som gör det möjligt att jämföra.
  • Ta in flera offerter (gärna tre).
  • Gå igenom offerterna noggrant och jämför utifrån ett långsiktigt perspektiv.
  • Se till att styrelsens medlemmar är insatta och att det inte förekommer jäv inför beslut.