Från lokal till hem

 

US Fran lokal till hem dummer UH xs FizTk unsplash

I en tid då det råder brist på lägenheter gäller det att tänka utanför boxen. Därför pågår ett ständigt arbete med att utvärdera det befintliga hyresbeståndet för att hitta nya lösningar. Ett exempel är en av HSB Göteborgs lokaler i Olskroken, som under början av 2022 blir ett attraktivt hem. 

HSB Göteborgs långsiktiga mål är att äga och förvalta 2 000 hyreslägenheter. Det ger medlemmarna en ökad valfrihet att välja boendeform, utifrån behov och fas i livet.  

– Under åren 2015–2017 gjorde vi ett antal strategiska förvärv av hyresfastigheter. I takt med att priserna gick upp började vi titta mer på att utveckla det befintliga fastighetsbeståndet och att komma igång med att producera hyresrätter igen, berättar Kristian Isberg, chef Bygg och Fastighet på HSB Göteborg.

Att se möjligheter 
Under 2016 blev en lokal ledig i Jörlanda i Stenungssund. Det var en vårdcentral som skulle flytta och plötsligt stod man där med en stor vakant yta. Tanken föddes att göra om det till boende och resultatet blev fem nya hyreslägenheter.  

– Ett annat riktigt intressant projekt är Tegnérsgatan i Lorensberg, där vi skulle byta stammar, hiss och tak. Samtidigt såg vi möjligheten att bygga på tre våningar och tillföra 13 nya lägenheter i en gammal anrik fastighet och i nära samråd med staden lyckades vi få tillstånd till en påbyggnad, säger Kristian Isberg. 

Det senaste exemplet på ett lyckat projekt finns i stadsdelen Olskroken i Göteborg. I hörnet Norra Gubberogatan-Gradmansplatsen valde en restaurang att säga upp hyresavtalet under 2020.  

– Vi funderade på olika lösningar, men bestämde oss för att det kunde bli en trevlig tvåa, perfekt för en yngre bosparare. Arbetet inleddes under våren 2021 och i början av 2022 kommer den nya lägenheten vara färdigställd. Det känns extra bra att vi snart har ännu en lägenhet i attraktiva Olskroken att erbjuda HSBs medlemmar, där det annars inte byggs så mycket nya lägenheter.

Själva fastigheten är ett hus i gult tegel med mossgröna detaljer byggt 1937. Här finns 48 lägenheter som alla är på 1–2 rum och kök, helt i linje med de arbetarbostäder som byggdes i stadsdelen vid denna tid. Lägenheten får egen entré ut mot gatan, där man har nära till bland annat Olkrokstorgets utbud och kommunikationer.

Fran lokal till hem olskrok1

Från lokal till lägenhet i Olskroken.

 

Nyproduktion av hyresrätter 
– Förutom en utveckling av det befintliga beståndet så bygger vi även nytt. Just nu pågår planeringen för 109 hyreslägenheter vid Gibraltarvallen i Johanneberg. Det blir en fastighet i trä i sju våningar, vilket gör projektet extra spännande. För att nå våra mål är det viktigt att nyproduktion och utveckling av det befintliga beståndet går hand i hand, menar Kristian Isberg.

”Förutom en utveckling av det befintliga beståndet så bygger vi även nytt”

Ge unga en chans 
HSB Göteborg arbetar intensivt för att hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Idag har de som är 18–29 år förtur till hyreslägenheter på 1–2 rum och kök.  

– Vi ser att våra ombyggda lägenheter kan passa unga vuxna väldigt bra, något som är helt i linje med vår ambition. Sedan finns det även andra fördelar med ombyggnationer. Vi nyttjar en yta som annars skulle vara oanvänd vilket är en viktig hållbarhetsaspekt, samtidigt som projekten är resurs- och tidseffektiva. 

Hur ser då framtiden ut? 
– Det här är absolut något vi ska fortsätta med, konstaterar Kristian Isberg. När vi får en vakans utvärderar vi om den kan byggas om till bostad. Vi funderar på vad man kan göra med tomtytor, vindsutrymmen, lokaler och liknande. Viktigt är att det blir rätt tajming, det vill säga vilken fas själva fastigheten ligger i när det handlar om det långsiktiga underhållet.  Processen har många fördelar ur flera aspekter, så det är ett arbete som fortsätter.   

 

Hyresrätter i Göteborg 

HSB Göteborg äger över 1600 hyresrätter i Göteborg, Alingsås, Jörlanda, Kungsbacka, Kungälv Partille och Stenungsund.

De flesta lägenheterna finns i Göteborg och de är spridda över staden och dess ytterområden, för att tillgodose medlemmarnas önskemål: Bö, Stampen, Majorna, Olskroken, Lunden, Kortedala, Kviberg, Kålltorp, Gamlestaden, Tynnered, Centrum, Johanneberg, Lindholmen, Rambergsstaden, Björkekärr, Tuve och Bagaregården.