Vår vision

Telegrafberget Nacka

Boendet är vår trygghet. Därför vill vi utveckla bostadsmarknaden och samhället i stort.

 

HSB

 • HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem, en röst.
 • Vi är Sveriges största bostadskooperation med mer än 650 000 medlemmar.
 • Allt överskott går tillbaka till verksamheten för att vi ska kunna erbjuda ännu bättre nyproduktion och förvaltning till medlemmarna.
 • Sammanlagt finns det cirka 4 000 bostadsrättsföreningar över hela landet och över 35 000 förtroendevalda.
 • HSB består av 26 regionala föreningar.

HSB GÖTEBORG

 • Vi ägs av cirka 75 000 medlemmar.
 • Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder.
 • Vi förvaltar cirka 35 000 lägenheter i 360 bostadsrättsföreningar.
 • Vi förvaltar cirka 1 800 hyresrätter.
 • Vi har cirka 20 000 bosparare som vill bo hos oss i framtiden.
 • Cirka 340 medarbetare arbetar för Det goda boendet.

VÅRA HUVUDMÅL

 • HSB Göteborg ska kontinuerligt verka för ett ökat antal medlemmar och bosparare.
 • HSB Göteborg ska inneha ett attraktivt och växande bestånd av hyreslägenheter som i första hand attraherar unga bosparare.
 • HSB Göteborgs kärnverksamhet ska bedrivas så att våra erbjudanden uppfattas som det självklara valet för HSBs medlemmar.
 • HSB Göteborg ska ständigt arbeta så att medlemmarna upplever stora möjligheter till inflytande och påverkan.
 • HSB Göteborg ska ha en stark och stabil ekonomi som skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt.
 • HSB Göteborg ska verka för att HSBs klimat- och miljöpåverkan ska minska.
 • HSB ska vara bostadsbranschens mest hållbara och bäst ansedda varumärke i vårt ­verksamhetsområde.
 • HSB Göteborg ska utveckla hållbara tjänster och produkter i samverkan med externa och ­interna intressenter och med HSB Living Lab som ­innovationsarena.

VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det goda boendet – hållbara bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap.
 • All verksamhet ska omfattas av de kooperativa principerna och våra kärnvärderingar: engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.
 • Synsätten i styrdokumenten HSB Kompassen, HSBs varumärkesriktlinjer och HSBs kod för föreningsstyrning är mål som ska följas.
 • Kärnverksamheten i förvaltningen ska bedrivas i egen regi.

VÅR VERKSAMHET

Våra värderingar, visioner och mål genomsyrar allt vi gör inom våra fyra affärsområden.
Nyproduktion – Vi skapar hållbara bostäder för medlemmar och bosparare.
Förvaltningsverksamhet – Vi är ett stöd för medlemmarna, men även för andra bostadsrättsföreningar, samfälligheter och fastighetsägare. I tjänsteutbudet ingår såväl administrativa som tekniska förvaltningstjänster.
Hyresfastigheter – Vi ska inneha ett attraktivt och växande bestånd av hyreslägenheter, som i första hand attraherar unga bosparare. Kommande år planeras nyproduktion för att tillgodose medlemmarnas efterfrågan på hyreslägenheter.
Medlemsverksamheten – Vi bedriver en omfattande utbildnings-, fritids- och kulturverksamhet som syftar till att skapa gemenskap i boendet. Medlemmar erbjuds förmånligt bosparande som innebär förtur till nyproducerade bostadsrätter och lediga hyresrätter samt medlemserbjudanden. Ansvarstagandet märks i nästan all medlemsverksamhet.